Intis

BASYS time

Naš proizvod BASYS Time TA kartični je sistem za evidenciju radnog vremena. Odlikuje se modularnošću, univerzalnim pristupom podacima, primenom web tehnologije i jednostavnom upotrebom i minimalnim zahtevima za održavanje.

Sastoji se od:

Terminali

Terminali su elektronski uređaji na kojima se registruju ulasci i izlasci. Terminal sadrži čitač kartica (proximity, magnetni, smart chip) i komunikaciono okruženje, omogućava definisanje specifičnih razloga izlaska i pamti određen broj transakcija. Sistem BASYS Time može raditi sa raznim tipovima terminala. Većina instalacija izvedena je sa terminalima serije GONG, a neke sa terminalima Kaba Benzing i Zucchetti-TMC.

Terminali su potpuno autonomni u radu. Terminal 24 sata dnevno prikuplja registracije nezavisno od aktivnosti računara, a prebacuje ih na računar kad ono sa njim uspostavi vezu. Nakon nestanka napajanja terminali prihvataju registracije tokom iduća 3 sata (uz standardno ugrađene baterije), a sačuvani podaci i bez napajanja ostaju sačuvani do 5 godina.

Komunikacija

Komunikacijom se podaci iz terminala prenose u računar i obratno. Zavisno od konfiguracije sistema BASYS Time, moguća su različita komunikacijska okruženja:

 • RS232 – standardni modul u svim terminalima za komunikaciju do udaljenosti 35m
 • RS485 – standardni modul u većini terminala za komunikaciju do udaljenosti 1200m; na strani računara potreban je pretvarač RS232/485/422
 • Ethernet – ovaj komunikacioni modul je opcija, bilo da je samostalan ili za ugradnju u terminal
 • Modem – modemski modul (klasični, ISDN ili GSM) je opcija; na strani računara potreban je modem iste vrste

Svi načini komunikacije zauzimaju jedan serijski ili USB port na računaru. U slučaju uporabe USB porta, na strani računara potreban je pretvarač USB/RS232.

Kartice

Kartice su medij za autorizaciju i/ili identifikaciju osoba sa jednim ili više nositelja podataka. To može biti magnetna traka, kontaktni ili beskontaktni čip, ili bilo koja njihova kombinacija. Danas prevladavaju beskontaktne kartice standardnog CR-80 formata, kako zbog prednosti beskontaktne tehnologije, tako i zbog lakše grafičke obrade kartica. (Nema ograničenja koja inače nameću magnetna traka ili kontaktni čip).

BASYS Time podržava razne vrste kartica: pasivne read only i programibilne beskontaktne kartice, Mifare i Legic kartice, kartice sa magnetnim zapisom u 1, 2 ili 3 staze, itd. Više o karticama i mogućnostima njihove personalizacije možete saznati na stranicama posvećenim našim proizvodima za identifikaciju i Fargo štampačima za izradu ID kartica.

Baze podataka

Zahvaljujući Microsoft tehnologiji i primeni univerzalnog pristupa podacima, sistem BASYS Time ne zavisi od vrste relacijske baze u koju se podaci čuvaju. Zavisno od želje i prakse kupca, programska podrška može raditi sa bazom podataka MS SQL, MSDE, MS Access ili Oracle.

Programska podrška

Programska podrška je centralni deo sistema BASYS Time. Sastoji se od:

 • klijentskog dela programa ‘Evidencija radnog vremena’
 • programa za automatsko prikupljanje registracija (vremena ulazaka i izlazaka)
 • programa za automatski obračun radnih sati
 • modula za izveštavanje putem Internet aplikacije ‘iRegs’
 • pomoćnih programa za arhiviranje i komprimovanje podataka.

Klijentski deo programa putem grafičkog korisničkog okruženja omogućuje celokupno parametriranje sistema:

 • definisanje mreže terminala i komunikacionih parametara
 • definisanje organizacione strukture kompanije korisnika sistema
 • unošenje osnovnih podataka o zaposlenima
 • definisanje  radnog kalendara
 • konfigurisanje različitih vrsta radnog vremena (fizička prisutnost, fiksno, klizno, slobodno)
 • planiranje smena, itd.

Korisnik se može zadovoljiti prilagodljivim ugrađenim izveštajima, ili ih može samostalno definisati. Podržan je i prenos (export) podataka u standardne formate (Excel, CSV, itd.).

Podacima o registracijama može se pristupiti i izdaleka putem web okruženja. Na korisničkom računaru potreban je jedino pretraživački program poput MS Internet Explorera. Kroz isto okruženje ovlašćeni korisnik može menjati neke podatke, npr. upisivati nove radnike ili ispravljati pogrešne registracije.

Široku primenjivost sistema za registraciju radnog vremena BASYS Time u svim područjima ekonomskog života potvrđuje i izvod iz popisa naših instalacija:

BAUHAUS, Zagreb
CARINSKA UPRAVA RH, Zagreb
CROSCO, Zagreb
HEP-ELEKTRODALMACIJA, Split
HEP-ELEKTROSLAVONIJA, Osijek
HEP – DP Elektra Zagreb, Zagreb
HPT – Vinkovci, Županja, Vukovar
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Zagreb
INA Rafinerija nafte, Sisak
ISKON, Zagreb
JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, BiH
KONČAR – Energetski transformatori, Zagreb
KONČAR – KET, Zagreb
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD „MIROSLAV KRLEŽA“, Zagreb
MEĐUBANKARSKO UDRUŽENJE, Zagreb
MERCATOR, Split
METRO CASH & CARRY d.o.o., Zagreb
MINISTARSTVO FINANCIJA, Zagreb
NARODNE NOVINE, Zagreb
NAUTA LAMJANA, Kali, Zadar
PLAVI OGLASNIK, Zagreb
PLIVA d.d., Zagreb
RADIN REPRO I ROTO, Zagreb
SELK, Kutina
STUDENSKI CENTAR, Zagreb
VETERINA d.o.o., Rakov Potok
VIADUKT, Zagreb
VIBROBETON, Vinkovci

Za sve dodatne tehničke i komercijalne podatke o sistemu BASYS Time obratite se elektronskom poštom na adresu info@ntis.rs ili na www.basystime.eu.

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.