Intis

Kontorola pristupa

Za pojedine sisteme nudimo rešenja po načelu „ključ u ruke“ koja obuhvataju projektovanje, isporuku opreme, izradu programske podrške, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon. Ona se temelje na nizu naših proizvoda za tehničku zaštitu:

BASYS Time – Kartični sistem za registraciju radnog vremena radnika. Može se konfigurisati za više kompanija, sektora, grupa, uz upotrebu istih terminala. Web korisničko okruženje, jednostavna integracija u nadređene sisteme.

BASYS Access – Sistem za kontrolu pristupa u zaštićene prostore, uz identifikaciju korisnika ID karticama. Pristup se može odobravati autonomno ili po odobrenju operatera. Svi događaji čuvaju se u bazi podataka.

BASYS Guard – Sistem za praćenje obilazaka pripadnika čuvarske i vatrogasne službe, službe za održavanje, itd. Isporučuje se kao praktičan komplet za brzu instalaciju ili po komponentama.

BASYS Visitor – Sistem za praćenje poseta i posetilaca. Izdaje dozvole prolaza sa dinamičkim programabilnim rutama. Izveštaji se razvrstavaju po kompanijama, sektorima i radnim grupama. Omogućava stvaranje foto-baze posetilaca.

Uz vlastite proizvode, programiramo, isporučujemo i ugrađujemo i kvalitetnu opremu renomiranih svetskih proizvođača.

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.