Intis

Hidroelektrane

Na više od 20 referentnih objekata pojedinačne instalirane snage do 550 MVA obnovili smo ili isporučili nove sisteme nadzora, upravljanja, zaštite, sinhronizacije, regulacije, merenja i napajanja kao što su:

 • Lokalno i daljinsko upravljanje kao i nadzor nad hidroelektranama
 • Generatori, mrežni i blok transformatori – zaštita, sinhronizacija generatora, merenje, upravljanje i nadzor
 • Turbine
  • Turbinska regulacija agregata
  • Start – stop automatika agregata
  • Merenje protoka
 • Rasklopna postrojenja srednjeg i visokog napona – zaštita, merenje, upravljanje i nadzor
 • Hidromehanička oprema – nadzor, zaštita, merenje i upravljanje
  • Ulazni uređaji, ispusti, prelivi, zatvarači (leptirasti, tablasti, segmentni, kuglasti), merenje nivoa, protoka i položaja
 • Izvori i razvod naizmeničnog i jednosmernog napajanja
 • Pomoćni pogoni – nadzor, upravljanje i merenje
  • Hlađenje, drenaža, vatrodojava, vazduh pod pritiskom, klimatizacija, ventilacija, grejanje
 • Registracije procesnih i električnih veličina (brojila električne energije)
 • Hronološka registracija događaja (KRD)
 • Vremenska sinhronizacija (GPS, DCF77, …)
 • Telekomunikacije (uvođenje optičkih komunikacija u pogone i vodne tunele), itd.
O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.