Intis

Kontakt

INTIS d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge

Bulevar Mihajla Pupina 165a, Novi Beograd

SR-11070 Beograd, SRBIJA

tel.:  +381 11 3113-148
fax:  +381 11 3113-148
e-mail:   info e-mail

Društvo je upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Beograd
Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS): 1-93112-00
Matični broj kod Državnog zavoda za statistiku (MB): 17565079
Osobeni identifikacijski broj (OIB): 103437787
Žiro račun 265-1100310004541-06 u Raiffeisen Bank a.d. Beograd
Žiro račun 340-1100987857
Temeljni kapital 4,040,51 EUR u dinarskoj protiv vrednosti, 319,402,32 RSD u celosti uplaćen
Uprava: Milan Marković

Ako Vas zanimaju naši proizvodi ili usluge, obratite se jednom od naših prodajnih inženjera.


Click to enlarge

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.