Intis

access

BASYS Access je INTIS-ov sistem za kontrolu pristupa u zaštićene prostore, najčešće zgrade ili njihove delove. Njegov temeljni zadatak je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama.

Sistem konfigurišemo u skladu sa potrebama objekta i željama kupca. Glavni delovi su:

 • jedan ili više terminala za identifikaciju osoba
 • električni prihvatnici (elektromagnetni sklopovi koji se ugrađuju u dovratak i dozvoljavaju ili sprečavaju otvaranje vrata)
 • programska podrška za konfigurisanje sistema, nadzor, upravljanje i izveštavanje.

Sistem se po potrebi dopunjava komunikacionim modulima (RS232, RS485 ili Ethernet), senzorima za nadzor zaštićenog prostora (krajnje sklopke, magnetni ili PIR senzori) i drugim pomoćnim uređajima. U okviru svakog sistema isporučujemo i sve potrebne identifikacione kartice.

Zavisno od izabranog stepena autonomije, sistem BASYS Access može raditi na dva načina:

 • Online – Nadzor i upravljanje u stvarnom vremenu. Svaka akcija operatera u sistemu se trenutno odražava na njegov rad, a svi događaji se trenutno prikazuju na centralnim nadzornim mestima.
 • Offline – Sistem radi autonomno u skladu sa unapred zadatim parametrima. Akcije operatera se na zahtev prosleđuju u hardverski deo sistema. Događaji u sistemu se ne dojavljuju trenutno, već na operaterov upit o stanju sistemu.

Arhitekturu sistema određuju funkcije zaštićenog prostora i specifični zahtevi naručitelja. BASYS Access podržava različita rešenja:

 • Mreža inteligentnih terminala direktno povezanih sa centralnim računarom.
 • Rešenje kao u prethodnoj tački, ali svaki od inteligentnih terminala-kontrolera, povezanih sa centralnim računarom, dodatno nadzire i određeni broj neinteligentnih terminala-čitača.

Terminali za identifikaciju

Terminali su elektronički uređaji za identifikaciju osoba koji se ugrađuju na prelazima iz neštićenog u zaštićeni prostor. Zavisno od vrste terminala, osobe se identifikuju čitanjem podataka sa identifikacionih kartica, ili biometrijskim metodama (prepoznavanje otiska prsta, glasa, itd.)

Zavisno od funkcionalnosti, terminali se dele na inteligentne i neinteligentne. Inteligentni terminali su programabilni uređaji koji samostalno odlučuju o dozvoli ili uskraćivanju pristupa pojedinom korisniku (offline način rada). Oni imaju ugrađenu memoriju u koju lokalno čuvaju konfiguracijske podatke, podatke o dozvoljenim i odbijenim pristupima i druge podatke u vezi sa radom sistema.

Neinteligentni terminali su jednostavni uređaji koji mogu identifikovati korisnika i upravljati električnim bravom, ali o dozvoli ili uskraćivanju pristupa ne odlučuju samostalno, nego o tome na višem nivou odlučuju inteligentni terminal-kontroler, računar ili operater (online način rada).

U sistemu BASYS Access upotrebljavaju se terminali poznatih proizvođača Kaba Benzing i Zucchetti-TMC, koji kao identifikacioni medij mogu prihvatiti beskontaktne (RFID, LEGIC), magnetne ili bar-kod kartice. Identifikacione kartice se personalizuju u skladu sa zahtevom naručioca.

Programska podrška

Celokupna programska podrška sistema BASYS Access razvijena je u INTIS-u. Utemeljena je na savremenoj Microsoftovoj .NET tehnologiji, koja omogućuje brzo prilagođavanje programa i korisničkog okruženja potrebama i željama korisnika.

Za čuvanje podataka upotrebljava se Oracle ili Microsoft SQL Server RDBMS. Time je ujedno omogućeno i prilagodljivo izveštavanje kao i povezivanje sa drugim sistemima.

Korisnički deo programske podrške sistema BASYS Access sastoji se od nekoliko celina:

 • Konfigurisanje sistema: unos podataka o korisnicima, operaterima, terminalima i pristupnim profilima
 • Nadzor sistema:
  • grafički prikaz zaštićenog prostora sa rasporedom terminala
  • praćenje događaja na terminalima (normalan prolaz, pokušaji neovlašćenog prolaza, provale i sl.)
 • Prilagođavanje i ispis izveštaja

Za sve dodatne tehničke i komercijalne podatke o sistemu BASYS Access obratite se elektronskom poštom na adresu info@intis.rs ili na www.basystime.eu.

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.