Intis

Proizvodnja

INTIS u vlastitom proizvodnom pogonu površine 600 m2 proizvodi razne tipove niskonaponskih ormara za industriju, energetiku i saobraćaj:

 • PLC i DCS ormare za upravljanje mašinama, proizvodnim linijama i postrojenjima
 • ormare upravljanja, zaštite, merenja i regulacije za postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
 • razvodne ormare za distributivna niskonaponska postrojenja različitih konfiguracija, nazivne struje do 3200 A
 • upravljačke ormare za neregulisane elektromotorne pogone (MCC)
 • ormare za regulisane elektromotorne pogone (Drives)
 • ormare za upravljanje drumskim i železničkim saobraćajem
 • ormare za prostore sa posebnim uslovima eksploatacije (npr. za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom)
 • zidne i samostojeće upravljačke pultove
 • ormariće, spojne kutije i druge mehaničke i električne spojne komponente

Naše proizvodno osoblje je obučeno i opremljeno za sve vrste mehaničkih i električkih radova u radionici i u postrojenjima naših naručioca, uključujući i instalacijske radove u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Naši monteri za takve radove poseduju individualne sertifikate koje je izdala nezavisna agencija.

Svaka komponenta se pre ugradnje podvrgava rigoroznoj ulaznoj kontroli. Njome se sa jedne strane garantuje ugradnja isključivo kvalitetnih i odgovarajućih komponenata, a sa druge osigurava njihova sledljivost.

Proizvodi se pre isporuke podvrgavaju opsežnim ispitivanjima u skladu sa:

 • odredbama međunarodne norme IEC 60439
 • odredbama drugih međunarodnih i nacionalnih norma prema zahtevu kupca i korisnika
 • specifičnim ugovornim zahtevima.

Kupce i korisnike pozivamo da po želji osobno prisustvuju završnim proizvodnim ispitivanjima (FAT – Factory Acceptance Testing).

Tokom ispitivanja upotrebljavamo vlastitu mernu i ispitnu opremu koju redovno baždarimo u specijalizovanim laboratorijima sa sledljivošću do nacionalnog standarda.

Sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u INTIS-u, usklađen sa odredbama norma ISO 9001 i ISO 14001, propisuje sve proizvodne i ispitne postupke, uključujući izradu i čuvanje svih zapisa o ulaznoj kontroli, toku proizvodnje, rezultatima provedenih ispitivanja i eventualno uočenim nepravilnostima. Otpad nastao u proizvodnom procesu se u svrhu zaštite životne sredine selektira i odvojeno zbrinjava putem ovlašćenih organizacija.

Gotove proizvode pakujemo i otpremamo u skladu sa internim propisima, odredbama ugovora i zakona i željama kupca.

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.