Intis

Thermal

INTIS je učestvovao u izgradnji ili obnovi desetak termoelektrana i spalionica otpada u Srbiji i inostranstvu. U tim projektima isporučili smo potrebnu opremu, a naši su inženjeri izradili celokupnu programsku podršku za vođenje procesa i učestvovali u puštanju elektrana u pogon.

Automatizacijom proizvodnje u termoelektrani osigurava se brzo prilagođavanje rada svih sistema na promene u potražnji za energijom u električnoj mreži. Istovremeno se rešava i problem optimalnog upravljanja elektranom u prelaznim stanjima poput uključenja na mrežu i isključenja sa nje, pa se garantuje njen siguran rad u svim pogonskim uslovima.

INTIS-ova programska podrška za vođenje procesa upravlja svim glavnim regulacijskim petljama elektrane:

  • Odziv na promenu tereta i frekvencije mreže. Zavisno od vrste elektrane, implementira se regulacija plinske turbine ili gorionika.
  • Sekundarne regulacione petlje. Njima se vrednosti procesnih veličina poput nivoa, pritiska i temperatura održavaju unutar dozvoljenog raspona.
  • Regulacijske petlje pojedinih komponenata osiguravaju pouzdan rad pojedinih delova opreme. Radi se npr. o održavanju minimalnih protoka pumpa ili regulaciji pritiska ulja za podmazivanje.

Imamo iskustva u vođenju proizvodnog procesa u elektranama raznih vrsta:

  • Termoelektrane pogonjene spaljivanjem fosilnih goriva
  • Termoelektrane pogonjene spaljivanjem biomase
  • Kogeneracijska postrojenja
  • Spalionice otpada

Za vođenje procesa u takvim elektranama nudimo kompletni inženjering, programsku podršku, isporuku opreme, montažu, ispitivanje i puštanje u pogon, uključujući i integraciju sistema vođenja sa postojećim električkim i instrumentacijskim sistemima.

O nama
INTIS d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 165a
11070 Novi Beograd, SRBIJA
tel.: +381 11 311 3148
fax: +381 11 311 3148
e-mail: info@intis.rs
Newsletter
Ukoliko želite da primate naš newsletter, molimo Vas da upišete i pošaljete nam svoju e-mail adresu.